пї Okay Jongerenreizen

OKAY-jongerenreizen
Reizen voor jongeren met een beperking

Wie zijn wij?


Onze vaste medewerkers

Eddy Linthorst

Eddy Linthorst is PGB adviseur en verantwoordelijk voor de administratie. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, eerst als hulpverlener, later als leidinggevende, bestuurder en zelfstandig ondernemer. Voorafgaand aan de stichting Okay was hij wethouder zorg en welzijn.

Hans Zuiver

Hans Zuiver is jarenlang werkzaam geweest als leidinggevende, manager en directeur in het jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijk werk, in de zorg en het welzijnswerk. Op dit moment is hij adviseur en interim manager.

Henriette Commandeur

Henriette Commandeur heeft vele jaren werkervaring in het jeugd- en jongerenwerk, de bijzondere jeugd en gezinszorg en de kinderopvang.

Jan Commandeur

Jan Commandeur is meer dan 20 jaar actief op het zorg- en welzijnsterrein, zowel in leidinggevende als begeleidende functies. Hij is vertrouwd met zowel groeps- als individuele begeleiding, en ontwikkelt en stimuleert mede initiatieven op het gebied van beschermd wonen en welzijn.

Anneke Commandeur-Croes

Anneke Commandeur-Kroes heeft jarenlang gewerkt in de ouderenzorg en vervolgens in de Medipoint Thuiszorgwinkel voor hulpmiddelen. Verder is ze mantelzorger voor haar inmiddels volwassen zoon met een, vanaf zijn geboorte, ernstige lichamelijke beperking.


De Organisatie

Okay-jongerenreizen maakt onderdeel uit van de Stichting Okay. Dit is een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk. Okay-jongerenreizen is een professionele organisatie die ook werkt met vrijwilligers. Deze krijgen professionele begeleiding. Verder is er een kwaliteitsbeleid van toepassing.

De stichting is op 04-08-2010 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 50527576.